Bibliografi

ARNHEIM, R. (1974). Art and Visual Perception; the Psychology of the creative eye. Berkerly: University of California Press. [Tysk/Nordamerikansk konsthistoriker (1904-2007) och filmteoretiker.] En värdefull artikel om man är intresserad av form och färg.]

ARNHEIM, R. (1974). Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye. Berkeley: University of California Press.

BILLGER, M. (1999). Colour in Enclosed Space: Observation of Colour Phenomena and Development of Methods for Identification of Colour Appearance in Rooms. Göteborg: Chalmers tekniska högsk. [Biträdande professor CTH Göteborg. Hur ljus påverkar färg. Doktorsavhandling om färg och hur färger uppträder i inomhusmiljö. Grundligt arbete.]

CHEVREUL, M. E. (1987). The Principles of Harmony and Contrast of Colors and Their Applications to The Arts. West Chester: Shiffer Publishing. [Fransk vetenskapsman som skrev en omfattande färglära om simultankontrast.]

EDWARDS, B. (2004). Color: a Course in Mastering the Art of Mixing Colors. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin. [Nordamerikans konstnär & pedagog. Färglära med tillämpande övningar.]

FRIDELL ANTER, K. & SVEDMYR, Å. (2003). Färgen på huset. Stockholm: Formas. [Arkitekt. Hur färger uppträder i utomhusmiljö.]

GAGE, J. (1995). Colour and culture: practice and meaning from Antiquity to Abstraction. Paperback edition. London: Thames and Hudson.

GAGE, J. (2000). Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism. London: Thames & Hudson. [Engelsk konsthistoriker: uttömmande om färg, material, färgordning mm.]

Göteborgsposten GP bilagan TVÅ DAGAR 7 september 2013. Modeskaparnas höstfavoriter.

HOBHOUSE, P. (2002). Colour in Your Garden. First paperback edition. London: Frances Lincoln.

HOBHOUSE, P. Flower Gardens (2001). [Engelsk trädgårdsmästare & författare, särskilt om växtkomposition och estetiska omdömen inom historiska trädgårdsanläggningar.]

HORNUNG, D. (2004). Colour: a Workshop for Artists and Designers. London: Laurence King. [Nordamerikansk konstnär & pedagog.]

HORROCKS,C. (red.) (2012). Cultures of Colour: Visual, Material, Textual. 1st ed. New York: Berghahn Books. [Vetenskapliga artiklar om färg i skilda kontexter.]

ITTEN, J. (1971). Färg och färgupplevelse: subjektiva upplevelser och objektiva kunskaper som vägledning till konsten. Stockholm: Norstedt. [Tysk konstnär & pedagog om färgernas harmoniska ackordbildningar.]

JOSEPHSON, R. & SANDSTRÖM, S. (red.) (1971). Levande konst genom tiderna. [D. 6], Det moderna skedet. Stockholm. [Översiktverk om den moderna konsten.]

KALIA, S. Colour and its effects in interior environment: a reviewpublicerad i International Journal of Advanced Research in Science and Technology (IJARST), vol. 2, Issue 2, 2013, pp 106-109.

KANDINSKY, W. (1984). Om det andliga i konsten. Göteborg: Vinga Press. [Tysk (rysk) konstnär. Filosofiska, psykologiska och delvis tillämpande frågor om färg.]

LASERNA, M.(2013): Visbys färger – Exteriör färgsättning av bostadshus i Visby innerstad 1860-1930. [Kandidatuppsats vid Högskolan på Gotland, Kulturvård.]

LAWSON, A. The Gardener’s Book on Colour (1996). [Engelsk fotograf. Om färg och färgupplevelser i trädgård.]

LEWIS, G. (2009). 2000 Colour Combinations for Grafic, Textile, and Craft Designers. Batsford. [Engelsk konstnär & pedagog. Färgkombinationer, färgteori, CMYK & RGB.]

NILSSON, N. (2013). Färgbilden som redskap vid växtkomposition. Acta Univertatis Gothoburgensis. GU. [Konstnär & pedagog. Licavhandling om färgbilden som undersökningsmetod]

OSBORNE, R.(2013). Books on Colours since 1500: A History and Bibliography of Colour Literature. Universal-Publishers, Boca Raton, USA. [Engelsk konstnär, pedagog & historiker.]

PALMÉR, J. & FRIEDLÄNDER, H.(red.) (1977). Ord för ord: svenska synonymer och uttryck. 2., moderniserade uppl. Stockholm: Norstedt.

PANTONE COLOUR CARDS. 18 Oversized Flashcards.

PAULSSON, G. & NYLÉN, P.(red.) (1953). Hantverkets bok. [1], Måleri. 5. uppl. Stockholm: Natur och kultur. [Riktar sig till fackmän & yrkesfolk. Tar även upp estetiska spörsmål.]

SHIRIN, A. (2012).Design elements: Color Fundamentals.

SMEDAL, G. (1996). Farge overallt. Tell forlag, Vollen. [Norge. Textilkonstnär & pedagog. Tillämpning av NCS systemet]

STERNÖ ANDERBERG, A. (2010) Jättegärna Färger Se! Lär! Väx! (Globeförlaget 2010). [Pedagogiskt upplagd bok för barn om ”färgfamiljer”]

Annons