Kategoriarkiv: Grå

Veckans bild

Övergiven byggnad på den karga halvön Furillen, nordöstra Gotland.

2013-08-14 15.13.11
Foto: Emma-Kara

Vi lämnar grått för denna gång med denna övergivna byggnad där trä och betong från trakten antagit olika grå nyanser.

/Emma-Kara

 

Annons

Grått i ordboken

Svenska Akademien. SAOB spalt: G1099; tryckår: 1929.
sökord: grå

En av vitt och svart sammansatt färg, särskilt färg av nyanser som förekommer på aska, bly, silver, gamla omålade träbyggnader mm.; även om gråaktiga nyanser av andra färger.

Jag klipper ut ur artikeln följande ord och meningar: … vittnande om hög ålder …obestämd och dunkel…En grå kostym. Grå uniform. Ett par grå silkesstrumpor. En grå filthatt. Molnen voro blåaktigt grå. Ett grått töcken. Grå ögon Kläda sig i grått. Måla i grått. Skifta, stöta i grått. Tapeterna i matsalen ha börjat bli grå, tycker jag.

Meningarna kan illustreras med Anselm Kiefers målning ”Ladder to the sky” (1990-91). Stämningen i målningen skapas genom det gråaktiga materialet; kalk, aska, hår, bly, emulsion mm. Den är både obestämd och dunkel samtidigt konkret genom att någon kan klä sig i eller har klätt sig i grått.
N. N.

Kiefer 1
Anselm Kiefer. ”Ladder to the sky.” Foto: Nina Nilsson.

 

Kiefter IIAnselm Kiefer. ”Ladder to the sky.”  Detalj. Målningen hänger på Astrup Fearnley museet, Oslo.

Veckans bild

Muralmåleri i grått
Under mitten av 1900-talet dekorerades Rådhushallen i Oslo av norska konstnärer. Tekniken som användes var muralmåleri. Västra och östra väggarna är målade i ett nonfigurativt mönster, (fig. 1) ett slags zick-zack figurer som upprepas i rapporter. Varje figur inramas av en rombisk form i två till tre färger, olika slags gråaktiga kulörer som över de ansenliga väggytorna (fig. 2) övergår i grönaktiga, bruna eller ockrafärgade toner.

Inom hortikulturen finns de som påstår att gråbladiga växter fungerar som färgförmedlare mellan två kulörta färger. På väggarna i Rådhushallen fungerar det gråaktiga mönstret snarare som en separerare till de i övrigt mycket kraftfullt målade väggarnas figurativa måleri i klara färger.

Det grå kan lyfta fram andra färger, fungera som färgförmedlare eller som i Rådhushallen, låta ögat vila i det grå.

Oslo Rådhus I
Fig. 1. Muralmåleri. Rådhushallen, Oslo. Foto: Nina Nilsson.

Oslo Rådhus II
Fig 2. Muralmåleri. Rådhushallen, Oslo. Foto: Nina Nilsson.

 

Grå kostym

Alla riktigt stora djur är grå: blåval, elefant, noshörning och flodhäst. Det finns och så en hel del fåglar som är grå: häger, trana, gråsparv och kråka för att nämna några.  Djurens färg har vuxit fram genom år av evolution, om en individs färg varit ofördelaktig har individen haft svårare att överleva och få reproducerande avkomma. På så sätt selekteras arter och dess egenskaper fram.

Ett grått djur är svårare att upptäcka i naturen än ett rött. Djur som är grå väcker inte uppmärksamhet på samma sätt som färgglada djur. De grå har något annat, exempelvis sin storlek.

Är det på samma sätt med människor? Det är t.ex. vanligt med grå kostymer. Män och kvinnor i grått upplevs neutrala, förtroendeingivande och professionella. De grå kostymerna kan utstråla makt eller pengar. Om det grå kombineras med någon färgad detalj, en näsduk i fickan, en slips eller ett par färgglada strumpor, genast händer det något och vår nyfikenhet väcks – så som också tranans röda fläck på huvudet ger den en egen karaktär.

Grå kan i andra sammanhang ge motsatt effekt; som i t.ex. uttrycket ”en grå mus”. Ett uttryck som används om människor som är ”neutrala”, om de som inte syns, de som är utan makt eller pengar. Det grå kan alltså tolkas olika och signalera symbolvärde beroende på i vilken form det exponeras.

imageCollage i färgat papper av E-K

//Emma-Kara

I min bokhylla

Fridell Anter, Karin & Svedmyr, Åke (2003). Färgen på huset. Stockholm: Formas.

Grå hus
Grått är den allra äldsta färgen på svenska hus skriver Fridell Anter (2003, s. 91). Murade kyrkor i gråsten kan visserligen skifta i gult, rosa och vitt, men som helhet verkar de ändå grå. Torparstugor, lador och vagnsskjul stod ofta omålade på en fattig landsbygd. Timret blektes av sol och vind och fick en grå-silver-skimrande kulör.

Under 1950-talet kläddes många trähus in med grå eternitplattor. Det gav husen en enhetlig kulör samtidigt som plattorna bildade skuggmönster i fasaden. Senare, under 1970-talet uppfördes byggnader i obehandlad grå betong. Det är först mot slutet av 1900-talet som det blivit populärt att måla hus i en grå kulör.

Fridell Anter skriver att rent ”neutralgrå färg” inte förekommer i naturen. De grå färgerna på sten, trä och sand har en gulaktig ton. Det gäller även för opigmenterad betong. Inte heller förekommer blåaktiga grå färger i naturmaterial. Omålade trähus, däremot, kan få en blåaktig gråton om de står på t.ex. en granitgrund. Den gulaktigt grå stenen ”färgar av sig” mot träet och simultankontrast uppstår.

Huset från Kragerö (Norge) har just en blåaktig gråton, trots att gruset är rosa! Men, fasaden är ju målad.

N. N.

Projekt – grått i Göteborg

Grått, en blandning av rött, blått, gult svart och vitt
Grått finns som kulör ständigt närvarande i Göteborg – i själva luften – under disiga, dimmiga eller regniga dagar, ibland även i solsken. Att se ut över hamninloppet och försöka fånga något av det grå genom en blandning av komplementfärger är fåfängt. I försök att hitta de ”rätta” färgtonerna har jag inlett en serie bilder där grått blandas av rött, blått, gult svart och vitt.
N. N.

grått i hamnen 2014027Färgschema. Grå kulörer och förmedlare (blått, rött, gult). 2014. Högtryck. N. N.

 

I min bokhylla

Paulsson, Gregor (red.) (1934). Hantverkets bok. [1], Måleri. Stockholm: Lindfors.
Ur artikeln ”Målarfärgernas material” av Stig W:son Bergman.

Grafit
Till färgstofferna räknas grafit. Det är en blandning av kol och järnhaltiga mineral. Namnet kommer från grekiskan och betyder ”skriva”. Det syftar på den för grafit typiska egenskapen att färga papper. Ett användningsområde är blyertspennor. Att ordet ”bly” förekommer beror på att man tidigare trodde att grafit innehöll bly. Så är alltså inte fallet. Ett annat användningsområde är vid tillverkningen av spissvärta. Vi som svärtat spisen inför högtiden vet att smörjmedlet inte gör järnspisen svart utan glänsande grå.
N.N.