Kategoriarkiv: Grå

Projekt perennplantering…

Färger i november

2014-11-07 Nepeta
Fig. 1. Grått, brunt, grönt…Foto: N. Nilsson.

ÖVERBLICK
(Perennplanteringen i Göteborgs botaniska trädgård)

De mest framträdande kulörerna vid denna tid på året, eller snarare under just denna novemberdag, är grönaktigt grått och varmt (rödaktigt) brunt. Ett större parti i planteringen har klippts ner och delvis lämnat jorden bar. Ytan är mörkbrun så när som på stjälkarnas – när det kommer till ord – svårdefinierbara färger.

FÄRGREGISTRERING & REFLEKTIONER UNDER MÅLANDET
Dagen var mulen och kall (+ 3) när färgerna registrerades. Jag valde ut ett parti med vissnad Nepeta grandiflora ’Bramdean’ (blånepeta) och bar jord, där rosa och ljusgrått grus låg som små speglar på den ljusfattiga jorden. (Fig. 1)

grått Botan november074
Fig. 2. Färgschema, akvarell. N. Nilsson.

De blänken lyckades jag inte få fram i färgschemat. När akvarellen fortfarande är våt lyser det om vattnet men, när den torkat jämnar valörerna ut sig. Färgschemat återspeglar därmed endast det grå helhetsintrycket som rådde denna höstkalla dag. (Fig. 2)

transparent Botan075
Fig. 3. Färgschema, akvarell. N. Nilsson.

I en annan del av planteringen blommade några Helenium autumnale ’Crimson Beauty’ (solbrud). Ytterligare en bit bort Astrantia major ’Roma’ (stjärnflocka) och Artemisia ludovisiana (romersk malört). Färgerna inspirerade till en komposition där grått både höjer och mildrar opaka och transparenta ytor. (Fig. 3)
Nina Nilsson

 

Itten om ljushetskontrast (3)

Itten skriver: ”I en komposition med såväl neutrala som kulörta färger gränsande intill varandra, och med samma ljushetsvärde, påverkas de neutrala färgerna så att de förlorar sin abstrakta karaktär. Om de neutrala färgerna skall bevara sin abstrakta karaktär, så måste de kulörta färgerna uppvisa ett annat ljushetsvärde.” (sid. 41 i Färg och färgupplevelse) Med de neutrala färgerna avser Itten olika grå, från mörkaste till ljusaste. Jag tolkar det som att grått genom simultankontrast påverkas av omfärgande kulör. När den kulörta omfärgande har samma ljushetsvärde som den grå påverkas den grå mer.

Jag har valt att testa detta i tre enkla färgscheman som jag gjort i datorn. Grå ljushetskontrastBild 1. Vågrätt ser vi fyra olika kulörta färger, rosa, blå, grön och gul. Lodrätt har vi fyra grå en ljus, en mellangrå, en mörk och ytterligare en mellangrå.

Vi ser tydligt att den andra och fjärde grå från vänster är mer ljushetslika mot omfärgen än den första som är betydligt ljusare och den tredje som är betydligt mörkare.

Vi ser också att de grå som är mer ljushetslika påverkas mycket av omfärgen. Det är tom svårt att tro att det är samma grå i den andra lodräta raden. Den ljusa grå och den mörka grå påverkas inte alls lika mycket av omfärgen.

För att pröva detta ytterligare gjorde jag två färgscheman till. De kulörta färgerna är mörka i bild 2 och ljusa i bild 3, de grå tonerna är samma som i bild 1.

imageBild 2. Här är det den tredje radens grå som påverkas mest då den mörka grå är mer lik sina mörka omfärger.

imageBild 3. Här är det den mörka radens grå som påverkas minst, då ljushetskontrasten är som störst.

Kommentar
Jag börjar sakta greppa och förstå, inte bara i teorin utan också i praktiken, samtidigt som jag får en teoretisk bakgrund till det som jag anade redan innan.

Nu på väg till Stockholm och ny träff på kursen; ”Perception, färg, ljus och rum”.

/Emma-Kara

Grått i ordboken

Svenska Akademien. SAOB spalt: G1099; tryckår: 1929.
sökord: grå

En av vitt och svart sammansatt färg, särskilt färg av nyanser som förekommer på aska, bly, silver, gamla omålade träbyggnader mm.; även om gråaktiga nyanser av andra färger.

Jag klipper ut ur artikeln följande ord och meningar: … vittnande om hög ålder …obestämd och dunkel…En grå kostym. Grå uniform. Ett par grå silkesstrumpor. En grå filthatt. Molnen voro blåaktigt grå. Ett grått töcken. Grå ögon Kläda sig i grått. Måla i grått. Skifta, stöta i grått. Tapeterna i matsalen ha börjat bli grå, tycker jag.

Meningarna kan illustreras med Anselm Kiefers målning ”Ladder to the sky” (1990-91). Stämningen i målningen skapas genom det gråaktiga materialet; kalk, aska, hår, bly, emulsion mm. Den är både obestämd och dunkel samtidigt konkret genom att någon kan klä sig i eller har klätt sig i grått.
N. N.

Kiefer 1
Anselm Kiefer. ”Ladder to the sky.” Foto: Nina Nilsson.

 

Kiefter IIAnselm Kiefer. ”Ladder to the sky.”  Detalj. Målningen hänger på Astrup Fearnley museet, Oslo.

Veckans bild

Muralmåleri i grått
Under mitten av 1900-talet dekorerades Rådhushallen i Oslo av norska konstnärer. Tekniken som användes var muralmåleri. Västra och östra väggarna är målade i ett nonfigurativt mönster, (fig. 1) ett slags zick-zack figurer som upprepas i rapporter. Varje figur inramas av en rombisk form i två till tre färger, olika slags gråaktiga kulörer som över de ansenliga väggytorna (fig. 2) övergår i grönaktiga, bruna eller ockrafärgade toner.

Inom hortikulturen finns de som påstår att gråbladiga växter fungerar som färgförmedlare mellan två kulörta färger. På väggarna i Rådhushallen fungerar det gråaktiga mönstret snarare som en separerare till de i övrigt mycket kraftfullt målade väggarnas figurativa måleri i klara färger.

Det grå kan lyfta fram andra färger, fungera som färgförmedlare eller som i Rådhushallen, låta ögat vila i det grå.

Oslo Rådhus I
Fig. 1. Muralmåleri. Rådhushallen, Oslo. Foto: Nina Nilsson.

Oslo Rådhus II
Fig 2. Muralmåleri. Rådhushallen, Oslo. Foto: Nina Nilsson.

 

Grå kostym

Alla riktigt stora djur är grå: blåval, elefant, noshörning och flodhäst. Det finns och så en hel del fåglar som är grå: häger, trana, gråsparv och kråka för att nämna några.  Djurens färg har vuxit fram genom år av evolution, om en individs färg varit ofördelaktig har individen haft svårare att överleva och få reproducerande avkomma. På så sätt selekteras arter och dess egenskaper fram.

Ett grått djur är svårare att upptäcka i naturen än ett rött. Djur som är grå väcker inte uppmärksamhet på samma sätt som färgglada djur. De grå har något annat, exempelvis sin storlek.

Är det på samma sätt med människor? Det är t.ex. vanligt med grå kostymer. Män och kvinnor i grått upplevs neutrala, förtroendeingivande och professionella. De grå kostymerna kan utstråla makt eller pengar. Om det grå kombineras med någon färgad detalj, en näsduk i fickan, en slips eller ett par färgglada strumpor, genast händer det något och vår nyfikenhet väcks – så som också tranans röda fläck på huvudet ger den en egen karaktär.

Grå kan i andra sammanhang ge motsatt effekt; som i t.ex. uttrycket ”en grå mus”. Ett uttryck som används om människor som är ”neutrala”, om de som inte syns, de som är utan makt eller pengar. Det grå kan alltså tolkas olika och signalera symbolvärde beroende på i vilken form det exponeras.

imageCollage i färgat papper av E-K

//Emma-Kara