Etikettarkiv: Danmark

Ljushetskontrast på Louisiana

”Riverbed” på Louisiana
Olafur Eliasson ställer ut verket ”Riverbed” på Louisiana. Enligt konstnären är det ett försök uppbyggt av en hel del lavagrus och sten (hämtat från Island). Det grå gruset ligger på golvet i museets lokaler, (och har således inte någon kontakt med den vulkan som en gång gett upphov till materialet), slingrar sig genom fyra rum och färgas mörkt av en sipprande vattenfåra. Det är slående stor kontrast mellan stenarnas ljusa grå valör och de som av vattnet ”färgas” mörka, ja näst intill svarta. Möjligen är det det som ur färgsynpunkt ger verket mening.

Riverbed”Riverbed” på Louisiana. Foto: N. Nilsson.

Den vita muren
En av utomhusväggarna vid caféet (fortfarande Louisiana) består av sinnrikt sammanfogad mursten. Den är vitmålad och har en påtaglig och kraftfull materialverkan. I NCS systemet benämner man vitt okulört. Väggen har ingen kulör. Men, den skiftar i svaga färger och valörer allteftersom ljuset under dagen ändras och beroende på om det är regn eller solsken.

Mur I Louisiana Vit mur, Louisiana. Foto: N. Nilsson.

Mur II LouisianaVitt blir gulvitt, gråvitt, blåvitt, grönvitt… Foto: N. Nilsson.

Den är en inbjudande vägg att klättra på för mindre barn. Jag lade märke till att muren även ändrar eller skiftar färg i området kring pojken i de blå kläderna och runt flickan. Det okulörta vita påverkas och får färg, om än i svagare toner.
Nina Nilsson

Annons