Sammanfattande kommentarer 2014

Kulörklubben – sammanfattande kommentarer 1.9. 2013 – 1.4. 2014

Färgläran – ett redskap för prövande och förståelse
Färg är en central del i vår visuella kommunikation. Det har vi tagit fasta på och velat belysa, problematisera och diskutera. Målet med bloggen har därför varit att undersöka färger både som enskilda kulörer och som kompositioner, men också ta reda på vad som sagts, skrivits och påståtts om färg i olika sammanhang. Vi har under åtta månader prövat färgläran som ett analytiskt redskap i beskrivningar av färgers sammanställningar och uttryck. Färgläran är ett utmärkt redskap att bruka och praktiskt pröva för att få en visuell bild av det som skrivs och för att få förståelse för hur verktyget fungerar. Texter som använts är bl.a. Johannes Ittens färglära, Färg och färgupplevelse, ur vilken vi koncentrerat oss på de grundläggande egenskaperna hos primär- och sekundärfärgerna. Andra exempel är Aris Shirins bok Design Elements: Color Fundamentals och Betty Edwards Color: a Course in Mastering the Art of Mixing Colors.

Wassily Kandinskys konstteoretiska skrift Om det andliga i konsten har vi använt som ingång till respektive kulör. Det som gör Kandinsky intressant är att han skriver om färger i relation till bildkonst redan 1911. Han beskriver vilka intryck färgerna ger (livligt, oroligt, levande etc.) och vilka olika slags kulörer det finns inom en och samma färg (ex. rött: cinnober, krapplack, scarlet lake, kadmiumröd mörk m.fl.). Han menar att värme och kyla, ljus och mörker är viktiga egenskaper hos färger. Kandinsky har en psykologisk ingång till kulörerna, både enskilt och i kombination. I texten finns därtill undertoner av värderingar, andlighet och mysticism.

Månadens färg
Huvudspåret i upplägget har varit ”Månadens färg” och ”Veckans bild”. Under ”Månadens färg” har vi sagt något om ordets ursprung, vad som kan associeras med t.ex. ordet rött och något om dess symboliska användning. Vi har sökt kommentarer i annan litteratur än den ovan beskrivna, t.ex. hos John Gage Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction.

Veckans bild
Veckans bild har varit arbetssättet för att komma vidare med både den beskrivande texten och den visuella upplevelsen. I efterhand ser vi att de veckobilder som fungerat bäst är de som är tagna i vardagen, de vi snubblat över eller letat upp som exempel till skillnad från de färgprövande ackord som mer hör hemma under rubriken ”Projekt”.Till kategorin ”Veckans bild” hör t.ex. fotot på Nikita o Aya på Psychadelica Hairdesign, Världskulturmuséet i Göteborg, som visar blå peruker mot röd bakgrund, liksom fotot på Atlanten strax norr om Cadiz. Båda tagna av E-K. Nilsson.

Projekt
Månadens färg blått och orange innehöll bilder av projektkaraktär. Jag (N. N.) prövade att lägga blå färger på en hästfigur för att komma underfund med om kulören uttryckte en känsla. Likaså prövade jag om orange färg kunde uppfattas som grå! Befängt men inte helt galet. Ett skogsparti i grå dimma gav associationer till tätheten i en orange yta. Under projekt har E-K Nilsson prövat i ett slags ”hands on” hur färger passar tillsammans.

Egna arbeten
Vad är det för skillnad på projekt och egna arbeten? I bloggens första och nu avslutande del är det inte helt tydligt formulerat eller illustrerat. Egna arbeten är exempel på något, någon av oss gjort, t.ex. E-K Nilssons ljussättning av The Tough Alliance. Medan N. Nilssons Grått i Göteborg mer är att betrakta som projekt, en undersökning som pågår.

Ur min bokhylla
Rubriken var tänkt så, att vi utgår från det vi omger oss med; böcker i våra bokhyllor. Dessa har fått utgöra en begränsning. Ambitionen var inte att lägga ner ett stort undersökande arbete på att vaska fram lämplig litteratur. För det mesta har bokhylleprincipen fungerat. Vid ett par tillfällen har vi sökt på Libris efter särskilda texter om färg.

Recensioner
Avsikten var att under denna rubrik anmäla både äldre och nyare texter om färg; böcker, vetenskapliga artiklar och eventuellt någon konstutställning. E-K Nilsson har tittat på utbudet av färgböcker kopplade till barn och pedagogik. Jag ”prenumererar” på Google Scholar: Colour Schemes. Där dyker det upp vetenskapliga artiklar som berör färg flera gånger i veckan, men endast ett fåtal har berört konst, design och estetiska frågor.

Vid pennan Nina Nilsson

 

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s