Etikettarkiv: josef albers

Transparensillusion

Detta inlägg är gjort med inspiration från kap IX i Albers färglära – om färgers inverkan på varandra, 1963, (1982 på svenska).

Albers skriver: ”Det är tydligt att det i arbetet med färgat papper inte finns något sätt att mekaniskt blanda färger på samma sätt som målningsfärger tillåter och som de inbjuder en att göra på en palett eller i en färgkopp.” Albers fortsätter med att man inte skall se det som ett handikapp utan utmana färgerna och att man kan ”studera färgblandningar i fantasin eller så att säga med slutna ögon”.

Enligt Albers instruktion har jag här försökt att göra en transparensillusion:

image
Här har jag använt tre olikt färgade papper för att skapa transparensillusion, sättet jag monterar pappren på bidrar till illusionen. Jag har i arbetet med denna bild försökt hitta tre papper där två färger ligger en bit från varandra och den tredje färgen skall se ut som en blandning av de två första. Vi får en illusion av att det blå pappret ligger över det grågröna.

Albers skriver: ”en illusorisk pappersblandning i färg tycks framträda genom en annan. ”Blandnings” -biten mister därigenom sin täckande karaktär och ter sig transperent eller genomlyst.”

Ytterligare ett exempel

image
I det vänstra exempelt har den grå dämpat den klart gröna färgen, i det högra exemplet har den ljusa gråbeige snarare förtydligat den mörkt gröna färgen och tydliggjort att den är grön.

Det är lärorikt att undersöka transparensillusion, jag har tränat mitt seende och verkligen fått gå in i färgernas relation till varandra, färgens relativitet.

/Emma-Kara

 

Mellanfärger

image
Montage med färgat papper, Emma-Kara.

Josef Albers har ett avsnitt om mellanfärger. Jag har här utgått från en gul och en röd och därefter placerat in olika orange där jag upplever att de hamnar. Är de mer rödaktiga, mer gulaktiga eller hamnar de helt enkelt precis mittemellan?

Då Albers inte tydligt berättar hur man går till väga för att göra denna övning har jag fått tolka hans text och utifrån den göra mina experiment. Detta var då en övning i mellanfärger och den får avsluta vår temamånad om varma färger.

/Emma-Kara

Josef Albers färglära – 2

En praktisk övning i Albers färglära (sid 21) är att sätta små fyrkantiga färgade papper i samma färg på betydligt större bakgrundsfärger i olika kulörer. Tanken med detta är att se hur samma kulör förändras beroende på dess bakgrund. Här visas ett exempel  där jag använt ett varmt gulfärgat papper mot olika bakgrunder.

image
Övning med färgat papper. Alla sex små lappar i mitten av färgproverna är utklippta ur samma pappersark, de har samma kulör. Av Emma-Kara

Vi ser tydligt hur den gula förändras beroende på bakgrundskulör. Om man gör många exempel, som när en hel klass gjort var sina exempel finner man ut ”vilka färger som är svåra att förändra och att andra är mera mottagliga för förändring”. Det är dels kulörens olikhet som påverkar men också färgens ljushet. Vi ser i exemplet gult på rosa att dessa färger är förhållandevis lika i ljushet och därför förlorar en del av kontrasten.

Min erfarenhet är att ju klarare eller renare färgen i mitten är desto mindre tycks den påverkas av färgerna runtomkring. En grågrön däremot förändras relativt mycket beroende på bakgrund.

Varmkontrast
I de översta exemplen ser vi gul kulör på två olika gula bakgrunder. I det vänstra exemplet är den lilla lappen i en varmare gul färgton och kommer mot betraktaren, i det andra exemplet är den lilla gula av en kallare färgton än bakgrunden och försvinner in i bakgrunden, eller hamnar i nivå med den.

/Emma-Kara