Etikettarkiv: vad passar till rosa

Vad passar till rosa?

En undersökning av vad som passar till rosa
av Emma-Kara

Inledningsvis
Eftersom jag arbetar med färgat papper som jag fotograferar av kan det ibland bli lite missvisande med färgproverna, men kvaliteten på bildernas färgåtergivning bör vara tillräckligt god för att hänga med i resonemanget.

Undersökning
Jag började med att välja ut två olika rosa, en stark och en mild som jag hade som utgångsläge i undersökningen.

Bakrundsrosa
De bakgrundsrosa, bestod av färgat papper i A5-format.

På dessa bakgrunder lade jag färgprover, en och en och studerade hur de upplevdes tillsammans. När jag prövar en färg mot en rosa bakgrund, lägger jag ett färgat pappersprov på den rosa och tittar egentligen på förhållandet mellan de två färgerna:

  1. Lyfts färgprovet fram? Blir det tydligt i förhållande till bakgrundsfärgen eller blir den oansenlig och blek i förhållande till bakgrundsfärgen?
  2. Vad händer med bakgrunden? Tar färgprovet överhanden så att bakgrundsfärgen blir blek och oansenlig eller berikar färgerna varandra?
  3. Om båda berikar varandra på ett sådant sätt att ingen av färgerna försvinner, då anser jag att de passar tillsammans. Om någon av färgerna förlorar i lyster anser jag att de inte passar ihop.

Det kan vara så att man vill framhäva ett objekt och därför önskar att bakgrundsfärgen blir blekare, då är det ett medvetet val för att framhäva färgprovet, men då väljer man det som sagt för ett visst syfte.

Det kan se ut så här:

Blått på rosaHär har jag prövat två olika blå mot de två rosa bakgrunderna.

Generellt passar blått bra till rosa. Vi kan se att de blå lyfter och kommer mot betraktaren. De blå framhävs av den rosa bakgrunden. Kanske att den blå som jag kallat B (blå B) inte fungerar lika bra mot den ljusa rosa, där gör deras likhet i styrka och renhet kombinationen ointressant, mildheten tar över, det skall man vara väl medveten om i valet att kombinera dessa två.

När vi testar t ex rött blir resultatet inte lika:

Rött på rosa

Vi ser här att de röda visserligen lyfts fram av det rosa men om vi tittar på den vänstra röda (röd A), den som är varmare, då tar den över, bakgrunden blir ointressant och behåller inte sin lyster. Den mörka röda (röd B) fungerar mycket bättre tillsammans med det rosa.

När jag testar grönt på rosa får jag fram flera intressanta alternativ. Det finns gröna som passar till den ena rosa men inte lika väl till den andra:

Grönt på rosaJag kom i mina tester underfund med att dessa två gröna fungerar väl mot den ljusa bakgrunden men inte alls lika väl mot den mörka. Denna mixade bild får illustrera det. (Snorkfröken står där som påminnelse för det blev många bilder och försök).

Resultat
Efter att ha prövat många olika färgprover utkristalliseras ett antal färger som jag kom underfund med passar till vissa rosa, några färger passar till både ljus och lite mörkare rosa och slutligen ett antal färger som inte passar till rosa alls.

Passar till vissa rosa
När jag valt fram och tillbaka finns det ett antal färger som passar endast till den ena rosa. Under detta arbetet inser jag att gult passar bra till den skarpare rosa men inte alls fungerar lika väl till den svagare, samma gäller för ljusa blå. Till den ljusa rosa däremot passar de flesta gröna och lite varmare röda och bruna. Här har vi de som passar till vissa rosa.

Passar till vissa
De färgprover som endast passar till vissa rosa. Här placerade på den rosa där de fungerar väl.

Vissa rosa_gul  Vissa rosa_grön
Här har jag ordnat upp dem efter kulör; grönt och rosa som exempel.

Passar till båda
Jag har valt ut de som passar till båda, vi kan se dem på detta färgprov men det kan vara svårt att uppfatta den enskilda kulören.

Här är alla proverna i samma bild:

passar till rosa__allaDe färgprover som passade till rosa. Det är intressant att mörka och lite kalare färger tycks passa väl till alla rosa ( i alla fall de två i exemplet). Mörk grå, brun och svart passar generellt väl till rosa.

Passar inte till rosa
Några färger passade inte alls till rosa. De visas här:

Passar inte till rosa_
Färger som inte passar till rosa. 

Det är något med dessa färger som gör att de inte fungerar väl med rosa. Flera av dem har samma ljushet och samma renhet som den rosa och blir därför ointressant i kombination. Den varmt röda överst tar helt över det rosa som blir grått och därmed förlorar i lyster. Den mörka lila framhäver inte heller den rosa och den lila själv förlorar i lyster och intensitet.

Avlsutningsvis
Alla kommentarerna i undersökning är subjektiva utifrån vad jag själv uppfattar i mötet mellan två färger. Jag tror att de flesta av oss uppfattar färger ungefär likadant och därför bör ha liknande uppfattning. Först i det verkliga mötet mellan papperslapparna på bordet, mellan två klädesplagg eller en kudde i en rosa soffa går det att fullt ut diskutera resultaten. Undersökningen var ändå viktig att göra och resultaten är relevanta.

Jag kommer i senare inlägg gå in med exemplifieringar på dessa och fördjupa mig i de färger som passar väl till rosa.

/Emma-Kara

 

Annons