Kategoriarkiv: Neutrala färger

Projekt ”Göteborgsfärger”

Domkyrkoplan
Nina Nilsson

I stadsmiljön kännetecknas platser av att de har en särskild karaktär. Byggnader är av olika storlek, form och färg, torget en öppen yta med sitt egna innehåll eller hamnen med dess båtar, lyftkranar och rörliga vatten. Alla platser innehåller ett antal färger som varierar beroende på ljusets påverkan och tid på året.

Domkyrkoplan 18.10.2015
Färgschema över Domkyrkoplan, Göteborg. Gouache. N. Nilsson.

Platsen kring Göteborgs Domkyrka har sina speciella färger med kyrkans gula 1800- tals tegel som dominerande kulör. En tidig försommardag var jag där och undersökte färgerna. Gruset på kyrkoplan var rödaktigt beige, fasadens fönsterbågar ljust grå och vegetationen gulaktigt grön. I planteringarna blommade rosa tulpaner. De avvikande mörka kulörerna är från kyrktaket. Sammanställda i ett färgschema är resultatet på intet sätt uppseendeväckande, snarare milt. Miljön kring Domkyrkoplan domineras av dessa ljusa färger och det särskilda ljus som kommer från västerhavet och hamninloppet.

Domkyrkoplan 2Domkyrkoplan. November 2015. Foto N. Nilsson.

Nu är det sen höst, ja nästan mörk vinter. Nära kyrkan står några höga pyramidalmar (tror jag det är). De påverkar stämningen. Men fasadteglet och markens grus har kvar sina toner.

Neutraliserad färg

Av Emma-Kara

Jag försöker ta reda på vad som är en neutral färg och tar mig återigen till min bokhylla. I boken ”Color Harmony Workbook” by Rockport Publishers (2007) finner jag en definition av ”Neutral”, neutrala färger.

NEUTRAL – So soft that it seems almost invisible, a neutral color scheme consists of hues that have been neutralized by adding their complements. The further addition of black and white expands the neutral effect. (s 13)

Jag har tagit fasta på att en färg neutraliseras genom att den blandas upp med sin komplementfärg (figur 1) och att neutraliseringen ytterligare förstärks genom ytterligare uppblandning med svart respektive vitt (figur 2). Vi ser vad som sker när jag försöker göra detta med vanliga plakatfärger. (Jag blandade den orange av rött och gult).

Neutral färgskala_bild 1Figur 1. En ren blå, gradvis uppblandad med dess komplementfärg, orange.

Vi ser direkt att komplementfärgen neutraliserar ursprungsförgen. Redan i första steget blir detta märkbart men först i andra aller kanske tredje steget blir det helt tydligt. På plats nr 6 och 7 återfinns färgblandningar som är så gott som neutrala i förhållande till ursprungsfärgen. Inget svart eller vitt är tillsatt i figur 1.

Jag har valt att arbeta vidare med båda färgerna nr 4 och med färg nr 6 (den på den orange sidan av skalan). Se figur 2.

Neutral färgskala_bild 2Figur 2. De tre ursprungsfärgerna finns på plats 1 i figur 2 ( i mitten av de tre färgskalorna). Denna någorlunda neutrala färg har jag sedan gradvis blandat upp med vitt respektive svart.

Den blåaktiga färgskalan i figur 2 blir mer neutral ju svartare den blir medan den vita skalan gör färgen klarare och på sätt och vis mer ren i färgen.

Mittenskalan i figur 2, som är mest gråaktig, behåller sin neutralitet genom hela blandningen, både åt det vita hållet och det svarta.

Den orangeaktiga färgskalan i figur 2 är mer neutral än den blå men kanske inte riktigt lika neutral som den gråaktiga mittenskalan.

Kommentar
Jag märker ju att en färg blir allt mer neutral ju mer den blandas upp med en kontrasterande färg eller med svart eller vitt. Intressant hade varit om man blandade upp dessa tre utvalda färger med både vitt och svart, alltså med ren grå. Detta får bli den fortsatta studien.

Jag tycker att jag långsamt närmar mig vad som är neutrala färger.

//Emma-Kara

I min bokhylla – Aaris Shirin skriver om neutrals

Neutrala färger
/Emma-Kara

Aris Shirin är pedagog, författare och designer. Hon är docent i grafisk design vid St. John’s University i Queens, New York. I sin bok Design Elements: Color fundamentals skriver hon om neutrala färger:

Neutrals are hues that have a large percentage of brown or grey, and they are one of the most overlooked and underutilized categories of color. If used correctly , they are great all-purpose tones. They can ad emphasis and help a viewer navigate through content without the distraction of specific cultural connotations.

Aaris Shirins egna exempel på neutrala färger:

Shirin color schemeFärgschema efter Aaris Shirin. 

Vi söker färger som är nästan grå, nästan bruna eller nästan svarta. Färger som neutraliserar och bidrar med sitt lugn.

Hur tar man sig an en design med dessa färger utan att de blir tråkiga? Vi tar med oss frågan.

/Emma-Kara

 

Månadens tema: neutrals

”Neutrals” eller ”neutrala färger”
av Emma-Kara

För att neutralisera en färg kan man blanda upp den med sin komplementfärg, den blir då lite gråare eller brunare och dess ursprungliga glans dämpas och neutraliseras. På engelska kallas dessa färger ”neutrals” vi översätter det helt enkelt till neutrala färger.

Under den närmsta månaden kommer vi att fördjupa oss i detta tema!

PappersvävPappersväv på tema neutrala färger av E-K