Kategoriarkiv: Svart

Svartan mull

SVARTAN MULL – fritt efter Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)
Emma-Kara

Svart som jord
På jakt efter svart finner jag i Svenska Akademins ordbok (SAOB) följande: det står om svart jord och jag ger ett par exempel nedan, jag har bearbetat texten något för att öka läsbarheten (t ex ersatt förkortningar med hela ord):

SVART … Den gamla formen svartan … förekommer stundom ännu i folkvisestil, särsk. i uttr. svartan mull, svartan jord.

Ur svartan mull och disigt grått / har livet återuppstått. (Av BERGMAN Riket 122 (1944 ). (Bo Bergman) Av Bo Bergman, Riket. Dikter. Sthm 1944).

Här illustrerad med en jordig bild i mitt trädgårdsland.

Svart som jordJag gick till mitt trädgårdsland och tog en bild i skymningen, ur bilden plockade jag några olika nyanser och sammanställde ett färgschema. Foto och färgschema E-K.

Vi ser att jorden har olika nyanser, från blåare grå till bruna toner. I skuggan tangerar de det svarta. Gräver vi ett djupt hål i marken, som när man gräver en grav ligger jorden i skugga och hålet blir väldigt svart. Jorden är ”svartan mull”.

/Emma-Kara

Veckans bild

PåskkärringBild fotograferad ur Elsa Beskows Petter och Lotta på äventyr.

Jag är uppväxt med Elsa Beskows böcker, akvarellerna är vackra och berättelserna spännande. Men det var alltid något kusligt över dem. Jag tror att de svarta siluettbilderna bidrog till denna kuslighet! Farbror Blå som ofta är med hade en sträng uppsyn och man får aldrig se hans ögon. På bilden en gumma som samlade på gamla kläder, hon hittade Petter och Lottas kläder bakom en buske när de var nere i bäcken och badade… Sen fick Petter och Lotta gå utan kläder…

/Emma-Kara

konst – svart

SVART PÅ ”PÅSKSALONG”, GALLERI THOMASSEN, GÖTEBORG 2-30 APRIL
Nina Nilsson

Holk för folk
Bland c:a 300 konstverk finns det några i svart som intresserade mig särskilt. Nils-Erik Mattsson och Jens Svensson hade byggt en Camera Obscura kallad ”Holk för folk”. I en ”lagom” stor holk för en eller två personer kunde man kliva in genom en ansiktsformad dörröppning, (fig. 1) draperad i kolsvart sammet (fig. 2). Bilden av en själv uppstod på väggen via det lilla hålet på motsvarande vägg.
Svärtan, det absoluta mörkret inuti lådan är förutsättningen för att en bild skall uppstå,

Camera obscura II
Fig. 1. Ingång genom dörröppning till ”Holk för folk” Mattsson och Svensson 2015.

Camera obscura Fig. 2. Öppnad dörr till ”Holk för folk”.

Blandteknik
Fig. 3. Ett outgrundligt (?) objekt där svärtan bildar omgivning åt ett öga som blickar över en gitarr och en urna. Kent Karlsson.

Kent Karlsson
Fig. 3. Blandteknik. Objekt av Kent Karlsson.

ORKLA
Det mest närvarande konstverket i utställningen stod Elin Wikström för. Själv klädd i svart och vitt agerade hon både som installation och performens. Budskapet pendlade mellan frihet till och frihet från – vad som är tillåtet och inte och blandningen som uppstår ur det. Hon har tagit sig friheten att blanda två fabrikat och fått fram en ny produkt. Handlingen och den nya (!) produkten väcker frågor. Verkets namn: Piracy Bastard Remix Axfood Orkla. (fig. 4) Kontrasten mellan svart och vitt är i konsekvens med handlingen och leder oss att tro på produkten/diskussionen.

Elin WikströmFig. 4. Elin Wikström i aktion kring ”Piracy Bastard Remix Axfood”.

Svartsjuk

/Emma-Kara

Svartsjuka
I SAOB kan vi läsa om svartsjuka: I fråga om kärleks- eller vänskapsförhållande: som befinner sig eller brukar befinna sig i ett tillstånd av plågsam ängslan eller oro vanligen i förening med vrede, hat, vanmakt, förtvivlan eller svårmod. Fruktan för eller vid tanken eller misstanken att den person, vars kärlek (eller vänskap) man ensam vill äga, älskas av eller älskar någon annan, varför den älskade (eller vännen) ofta misstänksamt bevakas. 

Svartsjuk Uppslag ur Fröken Livrädd & Kärleken av Joanna Rubin Dranger.

Svart
I grafik och serier är svart vanligt förekommande. Svartvita serier är effektfulla då motivet hamnar i fokus; där finns ingen färg som bidrar till eller förstärker bilden, där finns inte heller någon färg som konkurrerar ut budskapet. Teckningarna, linjerna och tonerna framträder med naken tydlighet. När det gäller svartsjuka tycker jag den fångas väl här. Fröken livrädd vill inte gå sönder. Allt blir svart omkring henne och hon har svårt att se ljuset i tillvaron.

Rädsla
Fröken livrädd är svartsjuk.

Tusch
Tusch är vanligtvis en svart ogenomskinlig vätska vilken används till teckning och kinesisk kalligrafi. Tuschet tillverkas av pigment, för det mesta sot, till exempel kimrök, som har emulgerats i vatten. Tusch säljs också som stänger som måste rivas mot en speciell rivsten tillsammans med vatten. Oftast används en pensel ellerstålpenna för teckning. Tusch kan spädas så att det blir genomskinligt och målas då i olika skikt. En sådan målning kallas tuschlavering. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Tusch)

/Emma-Kara

Veckans bild

Svart i naturen

På Smithska udden i Göteborg fann jag en svart bergart. Jag tog en bild och skickade till min vän hobbygeologen. Diabas

Min vän hobbygeologen berättar: Det vi ser är diabas som är en gångbergart (till skillnad från den lika svarta basalten som är en ytbergart) med fältspat i rosa stråk. Han kompletterar med utdrag ur Wikipedia: Den svarta färgen orsakas av pyroxen (en silikatmineralgrupp) och ytterst små korn av järn- och titanoxid.

/Emma-Kara

 

 

Ur min bokhylla

CARBON SVART
”Carbon svart” är det pigment som i människans historia tidigast använts vid tecknandet av bilder (hämtat ur boken Colour in the Making [i vilken jag varken hittar utgivningsår eller författare]). Pigmentet har man funnit över hela världen; i grottmålningar och fresker. Materialet är organiskt och löses inte upp av vatten. Carbon är inte giftigt. Synonymer till carbon är bl.a. lamp black och kimrök. Lamp black fick man från sotet som kom från oljelampor. Idag tillverkas det förstås på kemisk väg, men namnet indikerar färgens kvalitet; en svart djup färg. Sotet från oljelampor har även varit ingredienser i egyptiskt och kinesiskt bläck.

Crocosmia december030
Tuschteckning Crocosmia ”Lucifer”. Nina Nilsson 2014.

Kolsvart

KOLSVART – fritt efter Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)
Emma-Kara

Svart som kol
På jakt efter svart vände jag mig till ordböckerna och i Svenska Akademins ordbok står en del om svart. Där jämförs färgen med det som är svart; t ex kol, tjära och sot. Jag har bearbetat texten något för att öka läsbarheten (t ex ersatt förkortningar med hela ord):

SVART som (helt eller till en (större) del) har samma färg … som sot eller kol eller tjära;

som är mörkast av alla färger;

äv. om färg: som är identisk med den färg som sot osv. har;

om (egenskap hos) ämne och föremål och dylikt: som inte utsänder ngt ljus förnimbart för det mänskliga ögat;

motsatt: vit.

Kolsvart_färgschemaJag hällde ut en hög med kol på marken och tog en bild i solljus, ur bilden plockade jag några olika nyanser och sammanställde ett färgschema. Foto och färgschema E-K.

På grå betongsten ligger kol, både briketter och ”vanligt” grillkol. Det är mörkt men i solljus lyckas det inte absorbera särskilt mycket ljus. Vi upplever det som grått. De riktigt mörka partierna ligger i skuggan. Vi kan i färgschemat även se att grått skiftar i olika nyanser, några drar åt blått och några mer åt brunt.

Svart i starkt ljus är således inte riktigt svart.

/Emma-Kara

Veckans bild

BILD I SVART PÅ GALLERI THOMASSEN, Göteborg
Nina Nilsson

Björn Camenius svart bild
Björn Camenius. ”Sammankopplad, olja på duk, plastsäckar & sprayfärg.

Målningen ingår i utställningen ”We are here” ett samarbete mellanBa2 Fri Konst på Akademin Valand i Göteborg och Galleri Thomassen

Utställningen pågår under mars 2015.

Månadens kulörtema är svart

MÅNADENS KULÖRTEMA ÄR SVART
Nina Nilsson

Jessica Johannesson ställde ut svarta skulpturer på Konstepidemin, Göteborg i januari 2015. De var verkligen svarta, djupt svarta. Ändå, genom uppbyggnaden i mycket små enheter lagda ovanpå och intill varandra bröts ljuset och former inom objektet framträdde. Jag vet inte vad för lags material Johannesson använde, det påminde om persianpäls eller svart vulkangrus (om det finns?)

Jessica 2.
”Avstånd I” av Jessica Johannesson 2015. Foto: N. Nilsson