Etikettarkiv: Color

In the mood for colour – recension

Häromdagen var jag på Artilleriet i Göteborg och fann en inspirerande bok om färg!

hans-blomquist
In the mood for color – perfect palettes for creative interiors av Hans Blomquist, utgiven på Ryland Peters & Small, 2016.

Hans Blomquist är art director och och inredningsstylist från Sverige, nu bosatt i Paris.

Blomquist skriver i introduktionen till boken: ”Let’s bring more colour into the world and make it a happier, more colorful place to live in!” Han vill förmedla känslan av att det inte är svårt att skapa ett färgschema. Utgå från det du tycker om, våga lita på din instinkt och pröva och testa dig fram! Var inte rädd för att provmåla hemma, man kan alltid måla om!

Boken är uppdelad i sju kapitel, första kapitlet är en introduktion, sen följer ”A World Full of Colour” som ger en ingång till att uppmärksamma färger omkring oss, de fem följande kapitlen har var sitt färgtema: ”Dark”, ”Pale”, ”Natural”, ”Soft” och ”Bold”, kanske kan översättas med mörka, ljusa, neutrala, mjuka och fylliga färger. I varje av dessa färgkapitel ger Blomquist exempel på färgkombinationer som fungerar väl i hemmet.

A world full of colour
Blomquist skriver att det är lätt att ta färger för givet, vi glömmer att uppskatta den fantastiska, bländande världen som omger oss och som är full av miljontals olika nyanser som kan både lyfta såväl som lugna våra känslor och sinnestillstånd.

Naturen är utgångspunkten i alla Blomquists inredningsuppdrag. Det finns en aldrig sinande källa till inspiration i naturen, var du än ser finns det färger.

uppslag_inspiration
Uppslag ur boken med inspirationsbilder från naturen och världen omkring oss.

Färgscheman
Varje kapitel har några färgscheman med exempel på kombinationer som fungerar väl tillsammans. Genomgående är färgskombinationerna sammanställda av färger som ligger nära varandra.

fargschema_smalExempel på tre färgscheman ur bokens kapitel Dark, Natural och Pale.

Bold colours – ett exempel
Att välja fylliga och mer intensiva färgscheman kräver mod. Här har Blomquist gjort ett färgschema baserat på tre olika röda nyanser, hallon, blodapelsin och orange:

rott

Vi får se hur väggar färgas röda, möblemanget är rött och blommor i olika nyanser röda. Alternativa kulörer adderas efter smak för att nå kontrastverkan i rummet.

rott-rum blomma vallmo fjadrar
Exempel ur Hans Blomquists bok ”In the Mood for Colour

Kommentar
En inspirerande bok. Blomquists fokus ligger på de mörka kulörerna, med många goda exempel även bland de ljusa och neutrala delarna: Dark, Pale och Neutrals med ett rikt bildmaterial. När det kommer till mer färgstarka förslag, som i kapitlet Bold, blir tyvärr exempelbilderna färre och diskussionen lite mindre nyanserad. Kanske det ligger i tiden.

För mig har det varit givande läsning, jag har fått djupare förståelse för hur vi kan ta oss an färgerna i hemmet och vill genast måla om hemma. Det har varit god läsning med hopp om en än mer färgrikare framtid!

/Emma-Kara

Annons

Månadens färg är grön

grid gron

Jag har varit på på färgseminarium, anordnat av NCS, för att ta del av 2015 års färgtrender. Global color research sätter trenden för 2015. Jag blev inspirerad av färgkollektionen ”Frame” och i bilden ovan har jag med den som utgångspunkt gjort en illustration. Jag utgick från kollektionens gröna färg S1070-G40Y, de kallar den Focus. Mer om färgtrender och Global color research kommer.

/Emma-Kara

Jättegärna Färger – en recension

En ny bok för barn om färg har kommit ut! Jättegärna Färger Se! Lär! Väx! (Globeförlaget 2010) i svensk översättning av Annika Sternö Anderberg. Den ingår i en serie böcker för barn från 4 år.

jattegarna-farger
I den här boken ges vi möjlighet att upptäcka naturens olika färger, se att färger förändras med årstider och att färger finns i många olika kulörer och nyanser. ”Orange är den mest lysande av alla färger, från största pumpan till minsta.”

Orange uppslagVarje uppslag har en färg som tema. Detta är ingående och även bakgrunderna till objekten har denna färg, som här – i bokuppslaget ovan – är aprikosen lagd mot en ljust orange botten. Att författarna valt att använda en bakgrund i samma färg linnebär att variationerna inom det orange färgspannet kommer fram tydligare. Se närbild på aprikosen:

Persika
Skiftningarna i aprikosen kommer fram och vi kan tydligt se de rosa och lila kulörtonerna i aprikosens rundning.

I boken möter vi de fantastiska färger som finns i naturen, grönt, lila, rosa och blått men också vitt, svart och grått. Randigt finns med där zebran och löken är exempel. Skimrande har fått ett uppslag och genomskinligt som räkan eller maneten. I boken väcks frågor kring färg och en fascination för naturen. Jag kan varmt rekommendera den för alla er som vill läsa och inspirera om färg för barn nära er!

/Emma-Kara

2000 colour combinations

framsida398

Lewis, Garth (2009). 2000 colour combinations for graphic, textile and craft designers. Batsford. London.

Garth Lewis (1945-) är brittisk konstnär och lärare. Boken om färg är på drygt 300 sidor och innehåller c:a 2000 färgkombinationer. Syftet är att visa på färgkombinationer enligt en utifrån färgsystemet logisk ordning, det med tre primärfärger. Lewis inleder med en beskrivning av färgsystemets uppbyggnad och hur det kan användas i en mängd mer eller mindre lagbundna kombinationer. Boken, som snarare kan liknas vid en katalog, riktar sig till konstnärer och designers som dels arbetar digitalt med färg (CMYK & RGB) och dels med penslar och pigment. Samtliga färgillustrationer är opaka och sammanställda i nonfigurativa form- och färgkombinationer. Boken saknar källhänvisningar. Det gör den inte mindre värdefull i det praktiska användandet, men det är alltid viktigt att visa på vems skuldror man vilar.

I introduktionskapitlet beskrivs bokens upplägg. Färger återges med kulörton, mättnad och ljushet. En egenhet hos Lewis är att han använder ordet ”chroma” när han avser en färgs kulörton och dess mättnad.

En triad (här primärfärgerna rött, gult och blått, (fig. 1) illustrerar modellen för det visuella berättandet (färgkombinationer). Till samtliga färger anges CMYK och RGB nummer.

Efter en relativt noggrann färgintroduktion, inklusive hur varje kapitel är uppbyggt, följer ”Colour Palettes” där primär- sekundär- och tertiärfärg behandlas var för sig. Här visar jag förenklat hur en sådan genomgång ser ut (fig. 1-3).

framsida399
Fig. 1. Triad. Primärfärgerna rött, gult & blått.

ljushetslika392
Fig.2. Ljushetslika. Primärfärgerna justerade så att de överrensstämmer i ljushet och mörkhet.

proportioner394
Fig. 3. Primärfärgerna, exempel på proportioner.

Gult

Relationen mellan analoga färger (de som ligger nära varandra i färgcirkeln) betecknas harmoniska på grund av att de inte innehåller någon dramatisk kulörkontrast. De bygger på en gemensam kulör. I detta fall gult (fig. 4). Författaren skriver att intensiteten hos den gula färgen gör att den bör användas med sparsamhet eller i mindre mättad form i kombination med andra färger (Lewis 2009, s. 54). Om gult varieras i både ljushet och mättnad uppstår starka varma färger, de som pigment ofta kallas jordfärger: gulockra, rå umbra och bränd sienna med flera. Lewis menar att de förmedlar en naturlig atmosfär.

Utvidgad (extended) analog färgpalett innehåller angränsande kulörer till de analoga. I detta fall blågrön och gulröd (fig. 5-6). Således innehåller alla färgerna i fig. 5 gult. Lewis skriver att blågrönt ligger nära ett komplementärt förhållande till rödgult. Han använder begreppen ”yellow-blue” och red-yellow något t.ex. Johannes Itten inte gör. I hans nomenklatur ligger alltid primärfärgen först i det sammansatta ordet. Lewis använder två primärfärger. Där uppstår en otydlighet. Ittens nomenklatur är klarare när han använder sig av en primär- och en sekundärfärg. Red-yellow blir: rödorange och gulorange.

gult triad395
Fig. 4. Analog triad: gulorange, gul, gulgrön. En analog harmoni åstadkoms i denna palett där samtliga färger innehåller gult.

extended analog 1397
Fig. 5. Utvidgad (extended) analog färgpalett där två nya kulörer tillkommit och den gula har tagits bort.

extended analog396
Fig. 6. Utvidgad analog färgpalett. Exempel på proportioner.

Relativa proportioner och balans i färg fås genom erfarenhet och bedömning snarare än via en förutsägbar formel eller mekanisk beräkning. Det är den subjektiva bedömningen som svarar mot ett normalvärde när det gäller skillnader av varje ren färgnyans (Lewis 2009, s. 68).

Efter genomgången av de enskilda kulörerna följer ett kapitel om simultankontrast (färgillusion) och ett om hur vi uppfattar transparens. Det framgår tydligt att illustrationerna i båda kapitlen bygger på konstnären och pedagogen Josef Albers färglära: Albers färglära. Om färgers inverkan på varandra (1982). Garth Lewis avslutar med ett kapitel, där färger och färgkombinationer hämtade från t.ex. natur eller från föremål inom en ”liknande” kontext, och ett där sju konstnärer visar egna verk och de färgpaletter de utgått från (fig. 6-7).

boxar
Fig. 7. ”Monolithic Box series”. Ptolemy Mann 2006.

boxar & rutor
Fig. 8. Exempel på färger i ”Monolithic Box series”.

Ptolemy Manns comments: ”Colour is the most significant aspect of my work as it is the first thing that people relate and respond to . . . There cannot be one palette of ten colours to sum up my years of colour exploration, so this example is simply representative of my approach to putting colours together: a balnce of warm and cool colours alongside a variation in saturation and value from light to dark.” (Lewis 2009, s. 326)

N. N.

Kommentar till Itten – Gult och grönt

Itten skrev: Står gult mot mörkgrönt, då verkar det utstrålande, det överstrålar det gröna.

20130914-144630.jpg

I bilden ser vi en gul trädgårdsstol i en i övrigt grön trädgård. Jag håller inte med Itten, jag får snarare känslan av att det gröna smittar av sig och får den gula att kännas mer grön. Kanske min gröna inte är tillräckligt mörk, Itten har inget bildexempel på detta i min upplaga av Färg och färgupplevelse (1971).

För att kolla om detta gällde mer än just denna stol tog jag min gula gubbe och satte den mot grönt. Jag fick samma känsla här. Kan det vara så att den gula och gröna ligger så nära varandra att det gula fångar upp det gröna. Kan det ha att göra med att den gula är en så pass ljus färg? Jag har inte upplevt detta i exemplen med gult och rosa.

Gul gubbe mot grönt_3176
Foto: Nikita

Men samtidigt så reflekteras det gula i det gröna och gör som Itten säger, smittar av sig, Det gröna tar tacksamt upp den gula färgen eftersom den har mycket gult i sig och den gulas lyskraft är stark.

/Emma-Kara