Kategoriarkiv: Göteborg

Veckans bild

På Ringön i Göteborg, närmare bestämt Gotenius varv, står denna container som farit långväga och bland annat befunnitsi Ishavet. Blått i olika kulörer och valörer, ristningar och skrapningar, ishugg och slag (?) blir till grafik eller grafitti eller till en målad abstraktion.Blått Gotenius_ 2016
Container. Foto: N. Nilsson.

Veckans bild

”Bee connectedI utställningen GOTHENBURG GREEN WORLD ingår ett antal trädgårdar, eller snarare installationsprojekt med växter utlagda på Avenyn. Ett av dessa projekt är format likt en bikaka man kan gå in i. Rummet blev snabbt en tillfällig rastplats/paus i det för dagen solheta Göteborg.

Gothenburg green world_ gul

”Bee Connected” CTH bidrag (del i forskningsprojektet ‘Care for Cities’ Detalj. Foto: N. Nilsson

Kusttorget inifrån, 2

Jag fortsätter att studera Kusttorget. Denna gång inifrån Gillis Edmans Begravningsbyrå.

Gillis Edman entre

När vi ser på Gillis Edmans entré är den förhållandevis diskret. Inget sticker ut, framtoningen är snarare lite anonym. Planscherna som hänger i skyltfönstret rent färgmässigt harmonierar väl med fasaden, inget fångar direkt ögat.

Väl inne
Jag kommer in i en stor hall, med fönster åt två håll, både ut mot Karl Johansgatan och in mot Kusttorget. Här finns ett tidningsställ, en tamburmajor att hänga sin jacka på, en stol vid ett bord och en soffgrupp. Här finns en palm i en kruka bredvid en stor spegel med guldram. Det är som att 1800-talet möter 80-talet, lite som en blandning av min farmors hem och väntrummet på en vårdcentral. Rent form- och stilmässigt är det splittrat men mitt fokus är ju på färg och med färgen i fokus målas det upp en helt annan bild!

Färganalys
Hur ter sig färgerna i rummet och framför allt hur upplevs Kusttorget inifrån? Direkt slår det mig att den tegelröda kulören från fasaderna på andra sidan torget återkommer i inredningen, så gör även det gröna från byggnadernas fönsterkarmar, här inne i en grön matta. Grönt, rödrosa, brunt, och blått är de dominerande färgerna i Gillis Edmans entré.

Gillis Edman 1
Mix 1
Fotografi och färgschema över skyltfönster med hängande plansch och Kusttorget utanför fönstret. Färgschemats övre rad är från Kusttorget och färgerna i den undre raden är inne i fönstret.

Gillis Edman 2
Mix 2
Fotografi och färgschema över inredning med soffa och matta på parkettgolvet. I färgschemats övre rad finns färgerna från Kusttorget med, i den undre raden återges färgerna inne i rummet..

De dominerande färgerna i rummet är olika gröna nyanser, kallare i mattan och varmare i krukväxterna, det är också den sk gammelrosa färg som vi ser på soffdynan och i planschen. Dessa färger återkommer utanför fönstret och det blir en väl sammanhållen helhet. Det röda och gröna utgör komplementkontrast då de befinner sig på var sin sida i färgcirkeln, färgerna lyfter och kompletterar varandra.

Två exempel på lyckad färgkombination

IMG_6451
På bilden ser vi att det gula från affischen återkommer i det gula ljuset i lamporna och även i lampfotens detaljer. Färgen binder samman. 

IMG_6463
Palmens gula nerv vid guldspegeln är ytterligare ett exempel på en lyckad och sammanbindande färgkombination.

Reflektion
Jag slås av att det som harmonierar väl kan bli väl milt om vi talar i termer av marknadsföring och att med sitt budskap och sina tjänster fånga någons intresse, t ex en förbipasserande. Om färgerna istället inte alls harmonierar så kan det bli fult. Här borde finnas en kombination värd att fördjupa sig i. Antagligen genom att använda sig av någon av färgkontrasterna; komplementkontrast, kulörkontrast, ljushetskontrast osv.

Jag trycker det är intressant ur kulörsynpunkt att se på en verksamhet på detta sätt. Jag tycker också att Gillis Edman har lyckats väl i sina färgkombinationer och jag blir glad över att de harmonierar så väl med omgivningen.

//Emma-Kara

 

Platser i Göteborg

Kusttorget

Kusttorget färgschema 2016Troligt färgschema över Kusttorget kring sekelskiftet. Akvarell. Nina Nilsson.

Om vi googlar på Kusttorget, Göteborg, kommer sidan Majorna.nu upp med underrubriken Förr & nu Kusttorget del 1. Artikeln innehåller två tydliga bilder över hur torget såg ut kring sekelskiftet respektive idag och visar att grundplanen är så gott som oförändrad, men innehållet har ändrat karaktär. Författaren till artikeln (Johan Lundin) skriver

”Det är med ett visst vemod man betraktar hur Kusttorget såg ut runt sekelskiftet 1900. Idag framstår torget som en anonym och tämligen livlös plats, vars främsta syfte verkar vara att fungera som parkeringsplats. Ett sorgligt men inte ovanligt exempel på en stadsplanering som inte fungerat i Göteborg.”

Med tanke på vilka färger husen har idag på t.ex. Allmänna vägen och Såggatan, är det inte osannolikt att fasadfärgerna under sekelskiftet gick i olika valörer av beige, ockra och grått, fönsterbågar och dörrar i engelskt rött och kromozxidgrönt eller verona grönjord (se färgschema).

På senare tid har där öppnats en kombination av café och bar: Crippas café på Kusttorget. Utanför ingången står en bänk med ett fårskinn, ett par stolar och ett bord. Stället bidrar avsevärt till att höja atmosfären och ger en aning om vad som behövs för att ge platsen ett mer färgrikt innehåll (se nr 2 på planen).

Kusttorget_plan_kulörkl
Plan över Kusttorget. E-K Nilsson.

Kusttorget Cripas
Crippas Café. Foto N. Nilsson.

Kusttorget Crippas 2
Den gröna stjärnan utanför Cripas Café.

Gothenburg Green World

”Blomstergård i André Mollets fotspår” på Gunnebo Slott 2 juli-11 september 2016 
Nina Nilsson

  1. Inför trädgårdsutställningen GOTHENBURG GREEN WORLD 2016 har jag komponerat en blomsterplantering på Gunnebo slott i den formella trädgårdens östra boské. Jag har haft fria händer men valt att arbeta med en trädgårdsgestaltning som knyter an till den franske trädgårdsmästaren André Mollet (död 1665) och trädgårdshistorien. Jag började med att titta på holländska blomsterstilleben och fastnade för Stilleben med stor blomstervas av den holländske målaren Bosschaert d.ä. (1573-1621). Blomsterbuketten innehåller för den tiden typiska – ofta vilda – växter i både ljusa och mörka färger. Det märkvärdiga är att alla växter blommar samtidigt: pion, krollilja, tulpan, narciss, madonnalilja, kungsängslilja, liljekonvalj, iris med flera. Detta fantastiska drömscenario går inte att åstadkomma i verkligheten. Men buketten inspirerade mig till både växt- och färgval. Efter ett antal färgskisser valde jag slutligen att utgå från kontraster i både kulör och ljus.

Gunnebo akvarell red
Färgskiss. Akvarell. Nina Nilsson.

2. I planteringen kommer det att finnas ”surpriser”, något som roar en flanerande publik. Jag har skissat på olika slags fåglar, både flygande och stillastående, pickande frön.

kungsfiskare 2höna skissGunnebo januari 2016 beskuren
Skisser till ”surpriser”. Nina Nilsson. Urna på Gunnebo slott, i förvandlad, tillfällig vinterform ger idé till ”surprise”.

Platser i Göteborg

KUSTTORGET
Platsen är Kusttorget. Det ligger högt över Göta älv, lite inklämt mellan Karl Johansgatan vid Chapmans torg och Oscarsleden.
Torget anlades 1841 som en plats för torghandel. Idag ligger det kvar i dess ursprungliga rektangulära form och fungerar som parkeringsplats. Husen runtomkring är i mörkrött tegel eller betong. Karaktäristiskt är de gröna fönsterkarmarna som finns i nästan varje enskild huskropp. Även gröna dörrar och andra attiraljer i grönt lyser upp och håller ihop färgdetaljerna..

Kusttorget fasad
Fasad i rött tegel, gröna fönsterbågar och karmar. Foto: N. Nilsson.

Kusttorget grön burk
Attiralj i grönt. Askkopp i entrén till Restaurang ”Golden Lee”. Foto: N. Nilsson.

 

 

Veckans bild

Hur tar man sig an en design med dessa färger (neutrala) utan att de blir tråkiga? frågar sig Emma-Kara. I november månad är det mycket grått i staden. Inte minst bland gator och trottoarer. Det är inte någon särskild grå kulör som dominerar. Det är snarare dessa neutrala gråaktiga, svåra att färgmässigt sätta ord på. Men nu för tiden lägger sig löv – gula, bruna, rödaktiga – så lämpligt passande mot den grå-neutrala bakgrunden.

Titeln på veckans bild är: Det blåser löv på gatorna i Göteborg.

löven blåser mot gatan
A
kvarell (2015). Nina Nilsson.