Kategoriarkiv: Varma färger

Projekt perennplantering …

prennrabatt 5.5.2014039
Färgschema nr. II. Gouache. Nina Nilsson. 

PROJEKTET med att följa perennarabatten under en säsong innebär att göra bilder. Växtkombinationerna undersöks efter färgteman och sorteras i tre bildtyper:

1)     färgscheman (målade med gouache eller akvarell)

2)     fotografi av en enskild växt eller i kombination med andra

3)     målningar av växtindivider, där arten (den enskilda individen) inspirerar till ett friare  uttryck. Det rör sig inte om att göra botaniska illustrationer. Dessa sparar jag för mig själv tills vidare.

Tillvägagångssättet är:

  • uppmärksamma, reflektera & diskutera (färglaborativt arbete)
  • färganalys av egenskaper & sammanhang (med hjälp av färgläran)
  • dokumentation & analys av uttryck och stämningar (egna reflektioner)
  • karaktärisering och dokumentation av växters färger (RHS Colour Chart färgsticka)

ÖVERBLICK
Grönt var fortfarande den dominerande färgen i Botaniska trädgårdens pennrabatt och några partier bestod av bar jord. Kejsarkronorna hade tappat i kulörthet och övergått i en fadd grå-orange färg.
De varma färgerna var koncentrerade till den södra planteringen (den som vetter mot skulptör Eva Langes ”Tulpan”). Där fanns också partier med vita blommor – bländande i kombination med dess gula diskar (t.ex Aruncus aethusifolius). Ett bestånd med Primula var uppseendeväckande i sin rödvioletta mättade färg. Den gick inte att bortse från.

FÄRGREGISTRERING – VARMA FÄRGER
Det var en solig dag vilket inte är idealiskt vid färgregistrering. Solen ”tänder” färgerna, gör dem varmare och näst intill transparenta. Den japanska lönnens rödaktiga löv (Acer palmatum ’Ornatum’) blev rödorange, ibland röda (fig.1). Man måste bestämma sig för vilken/vilka färger som skall antecknas. Genomskinligheten, rödheten och den mättade färgen i skugga är viktiga att registrera för att fånga stämningen. Jag registrerade bland andra färgerna hos Potentilla tabernaemontani ’Goldrauch’, vars gulorange var varmast av samtliga kulörer, Waldsteinia ternata (gul), Picea abies ’Nidiformis’ (varma gröna), men även några kalla, t.ex. rödviolett hos Primula denticulata ’Rubin’ (bollviva).

Acer palmatum 2014-05-04 beskuren
Fig. 2. Acer palmatum ‘Ornatum’. Foto: N. Nilsson.

REFLEKTIONER UNDER MÅLANDET
Färgschemat blev väl mörkt. Vart tog solen och genomskinligheten vägen?

De två mycket mörka purpurfärgerna registrerades på Acer palmatum ’Sohjo’ (jämf. fig 2). På fotot är färgen rödare och ljusare. I färgschemat smälter den in, bidrar till tyngden och kontrasten. Den violetta kulören hos bollvivan passar inte i sammanhanget, eftersom den slår sönder den i övrigt sammanhållna varma kompositionen. Utan den skulle färgtemat bli mer enhetligt. Men, det är även ett problem med den varma gula kulören nere till höger. Den påverkar färgkompositionen på ett negativt sätt, stör balansen hos komplementkontrasten rött/grönt. Med färgschemat har jag en personlig estetisk intension – märker jag. Blir illa berörd av de störande färgerna och vill helst sudda bort för att uppnå balans.
Nina Nilsson

Acer palamatum Shojo  beskuren
Fig. 2. Acer palmatum ‘Sohjo’. Foto: N. Nilsson.

Veckans bild

Ett badrumsgolv i två varma färger, en varm orange och en i sammanhanget lite svalare rödorange som påminner om den röda korallens färg. Vi ser också ett blänk i en ruta från kvällsljuset som lyser in genom ett fönster, ljuset blir blått mot de varma färgerna i golvet. Kontrasten mellan de båda klinkerplattornas färger stöttar varandra och ger liv åt golvet.

Varmt golvFoto: Emma-Kara

Projekt perennplantering i Göteborgs botaniska trädgård

Perennrabatt april031
Färgschema nr I. Gouache. Nina Nilsson.

FÄRGER I SLUTET AV APRIL
Området ligger utanför caféet, samlat kring en fontän. Det innehåller flera större och mindre perenna planteringar av olika karaktär. Där kan man få se stenpartiväxter på murar och i markplan, frodiga och höga perenner samlade i större sjok och gräsmattor och grusgångar som skiljer de olika rabatterna åt. I de olika planteringarna ger träd och buskar stabilitet och variation. De är särskilt betydelsefulla tidigt på våren eftersom de ger form åt partier som mest består av platta ytor med brunaktig jord. Nu i första veckan på maj har några arter slagit ut och bildar färgade volymer mot himmel och mark.

Den 23 april startade jag projektet med att följa perennarabatten under en säsong. Eftersom månadens färgtema är varma färger letade jag efter dem. Det överväldigande intrycket av rabatterna som helhet var grönt (gräsmattor, örtartade perenner) och brunt (jord och rödbruna blad). Men, där fanns också varma färger. Ett par större bestånd med kejsarkronor (Fritillaria imperialis ’Rubra Maxima’) dominerade i orange och brunorange. Sockblommornas blad (Epimedium x versicolor ’Sulphureum’) var ljust röd-grön-gula och skogsvallmon blommade i gult. (Hylomecon japonica). Där fanns också en iris (Iris pumila ’Evening Gold’) vars blågröna blad slog över i gulgrönt när de genomlystes av solen. Det förekom alltså en del varma färger. Särskilt raffinerat blev det när jag betraktade helheten och såg de mörka purpurfärgerna hos berberis (Berberis thunbergii ’Rose Glow’) förstärkt av blå pärlhyacint. Även kejsarkronan har en purpurton vid kronbladens bas och skaft – raffinerat i färgkombination.

Färgerna registrerades med RHS Colour Chart och sammanställdes i ett färgschema med i huvudsak varma kulörer. Det blå inslaget (pärlhyasintens kulör) är nödvändig för att öka kulörtheten hos de övriga färgerna.
Nina Nilsson.

Kejsarkrona 24.4.2014 Fritillaria imperialis. Foto: N. Nilsson.

Veckans bild

RÖTT – EN VARM KULÖR I RELATION TILL EN ANNAN

Röd hårdekoration 2
Kvinna med röd hårdekoration. Foto: N. Nilsson.

KOMMENTAR TILL BILDEN: ”KVINNA MED RÖD HÅRDEKORATION”
En varm färg ger en varm färgverkan i kombination med en kall. En varm färg verkar kall (stolarna) i kombination med en annan och ännu  varmare färg (hårdekorationen).

Färgharmoni blir till i samstämmigheten mellan varma och kalla färger.

Varma färger inbjuder, kalla färger skjuter ifrån. Varma färger behöver kalla inslag för att uppmärksammas. (Undrar hur Wittgenstein, Anmärkningar om färger (1977) skulle bemöta ett sådant påstående). I mitt fall handlar det inte om logik utan om färguttryck och färgverkan. Om kontrasten uteblir, uteblir även harmonin. Om kontrasten accentueras inträffar expressivitet. Hårdekorationen lockar uppmärksamheten,
Nina Nilsson

Varma och kalla färger enligt Itten

Min tanke var att visa på exempel gjorda efter Albers färglära. Detta kvarstår men då Albers inte uttryckligen skriver om varma och kalla färger så startar jag ändå med Johannes Ittens färglära.

Itten skriver på sid 45 i Färg och färgupplevelse: ”Vid betraktandet av färgcirkeln visar det sig att gult är den ljusaste och violett den mörkaste färgen, vilket betyder att mellan dessa färger finns den starkaste ljushetskontrasten. I rät vinkel till axeln gul-violett står rödorange och blågrönt, kall-varmkontrastens båda poler”.  Se bild 1 linje a respektive b.

Cirkeln
Bild 1 – Varm-kallkontrast enligt Itten.

De varma färgerna kan lite generellt sägas vara: gult, gulorange, orange, rödorange, röd och rödviolett. De kalla färgerna är således: gulgrönt, grönt, blågrönt, blått, blåviolett och violett. Se bild 2

Båda
Bild 2: Varma och kalla färger enligt Itten. Färgprover med färgat papper.

Detta kan dock vara vilseledande då färgerna är varmare eller kallare i förhållande till varandra. Se bild 3 och 4.

Varm
Bild 3: Varma färger med den rödvioletta i förgrunden. Den rödvioletta kan tyckas kallare än de övriga färgerna. Färgprover med färgat papper.

Kall
Bild 4: De kalla färgerna men med samma rödvioletta i förgrunden som i bild 3. Här tycks den rödvioletta vara varm. Färgprover med färgat papper.

(Färgåtergivningen är inte helt rättvis då jag fotograferat mina färgprover men jag hoppas ni förstår ändå).

Nu har vi fått en grund i detta med varma och kalla färger. Och det är dags att gå in i det relativa med hjälp av Joseph Albers. Färgens relativitet börjar framträda och med Albers övningar kommer detta tydliggöras ännu mer.

/Emma-Kara

Månadens färgtema

 

MÅNADENS FÄRGTEMA – VARMA FÄRGER

FärgbestämningEtt försök att registrera den varma kulören hos Heuchera ‘Marmelade’. Foto: N. Nilsson.

Varma färger
Från och med maj månad koncentrerar vi oss på ett antal kulörteman. Vi börjar med ”varma färger” som alltså blir månadens tema. Vi fortsätter, som tidigare, med veckans bild som på ett eller annat sätt belyser kulörtemat.

Jag kommer att följa den stora perennplanteringen (området med flera rabatter samlade kring fontänen) i Göteborgs Botaniska trädgård under maj till och med oktober. Jag registrerar växternas färger efter månadens kulörtema med hjälp av RHS Colour Chart färgsticka. Färgerna bearbetas till färgscheman – ett slags koloristiska kompositioner – så som jag tolkar färgerna i planteringen vid just det tillfället. Jag antar att samtliga färger förekommer i anläggningen, men där finns naturligtvis en osäkerhetsfaktor. Kanske innehåller inte maj månad några varma kulörer?!

Vi, Emma-Kara Nilsson och jag, undersöker färgtemat parallellt. Emma-Kara utgår från Josef Albers färglära och prövar i färglaborationer Albers undersökningsmetoder.

Nina Nilsson